پریناتولوژی زیر شاخه ای از علم مامایی است که بر مراقبت از سلامت جنین و بارداری های سخت با ریسک بالا تمرکز می کند. پریناتولوژی به عنوان پزشکی مادر و جنین شناخته می شود.