ویدئو

تسنیم بهبود آرمان در نمایشگاه ایران هلثمعرفی جدیدترین تکنولوژی RFراهنمای کاربردی دستگاه اولتراسونیک داپلر (سونیکید) رومیزی مدل SD5ارتباط سلامتی با میزان شادمانی در زنانتکنولوژی نوین نمونه برداری و تحولی در صنعت پزشکیمعرفی عملکرد دستگاه ویدیوکولپوسکوپ مدل C6Aنکات مهم برای یک حاملگی آسان