ژنیکولوژی (گاینکولوژی) شاخه ای از علم فیزیولوژی و پزشکی است که به بررسی دقیق کارکرد و تشخیص و درمان بیماری ها و مشکلات دستگاه تناسلی زنان می پردازد.