Skip to main content

سمینار علمی یک روزه کاهش درد زایمان به روش تنس در بیمارستان کمالی کرج برگزار شد.

کنفرانس یک روزه کاهش درد زایمان به روش تنس در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز و شرکت تسنیم بهبود آرمان در بیمارستان آموزشی کمالی کرج برگزار شد.

TENS متدی برای کاهش درد، با تکیه بر انتقال پالس های الکتریکی از طریق پوست به رشته های عصبی قرار گرفته در سطح آن می باشد. در این روش پالس های الکتریکی ملایم به وسیله دستگاه TENS از طریق الکترودهای (پد) متصل به این دستگاه به پوست منتقل می شود.

الی تنس
کپی شد!

ارسال پاسخ

1 × 1 =